Sonomax audiovisuals.

Conferencies,Convencions, Presentacions, Entrega de Premis, Projeccions ,Pantalles,Traduccions simultaneas……..

SONOMAX compta amb l’estructura de personal i material necessària per a oferir uns serveis de màxima qualitat amb totes les garanties de seguretat i imatge.

apac